FilterHos vår bilverkstad använder vi oss av flertalet välkända filterfabrikat som till exempel Bosch och Corteco. Vi gör allt för att motsvara kundernas och bilfabrikanternas krav på passform och kvalitet. I filtersortimentet ingår olje, - luft-, bränsle och kupéfilter. Vi kan utföra service på din bil oavsett bilmärke!

Fakta om filter


Oljefilter
Oljefilter avlägsnar lösa smutspartiklar från oljan, för att minska slitaget i motorn.

Luftfilter
Luftfilter skyddar motorn från luftburna partiklar.

Bränslefilter
Bränslefilter avlägsnar föroreningar i bränslet, som påverkar motorns drift.

Kupéfilter
Kupéfilter skyddar bilen mot påverkan utifrån. Behöver du byta filter?