Bromsar


Bäst och billigast i Kristianstad på bromsar & bromsbyten


Behöver du byta bromsolja, bromsbelägg eller skivor? Vi tar hand om din bil och byter eller ger ditt bromssystem service. Bilverkstaden på Slättängsvägen har Kristianstads största utbud av Brembo bromsskivor!


Vi tycker det är viktigt att veta varför man ska serva sin bil hos oss. En stor anledning är att vår personal har en hög kunskapsnivå som dem gärna vill dela med sig av till dig. Därför har vi samlat information om bromsar som ni kan ta del av.

Bra bromsar - en säkerhetsfråga
Moderna bilar är både snabbare och tyngre än tidigare vilket medför högre belastning på bromsarna. Tyst och vibrationsfri bilkörning är något som är självklart för många bilförare idag. Detta ställer höga krav på att bromssystemet håller högsta kvalitet – oavsett om komponenterna är nytillverkade eller renoverade.

Viktigt att veta om bromsskivor:
Bromsskivor avger värme när de arbetar. För att kunna kylas ner snabbt omges de av en kall luftström. Bilar med hög prestanda kräver extra effektiv avkylning och för att uppnå detta monteras ventilerande bromsskivor in. Allt fler bilar utrustas med ventilerande skivor i takt med att prestandan i nya bilar ökar.

Viktigt att veta om bromsklossar:
Bromsbeläggen som sitter på samma hjulaxel måste ha identiska egenskaper och ska alltid bytas samtidigt. Längst ner på bromsbelägget finns ett satsnummer. Detta är en garanti för att alla belägg i satsen kommer från samma produktion och har exakt samma egenskaper. Att experimentera med belägg från olika satser kan vara livsfarligt.

Varför ska man byta bromsvätska?
För att undvika att kondens bildas i bromssystemet bör bromsvätskan bytas regelbundet. Kondens kan leda till upphettning och kokning som hindrar bromsarna från att fungera. Eftersom bromsvätskan är känslig för föroreningar som vatten och fukt ska den förvaras i sin originalförpackning på ett rent och torrt ställe. Om bromsvätskan förorenas riskerar man hela bromssystemets funktion. Med dagens avancerade system är det viktigt att bara använda komponenter man kan lita på.